fbpx

Giảng viên tại Palos

Là những người đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong
nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực:
Marketing, Branding, Data Analytics, Business Analysis

Mr. Hồ Đức Ninh

Senior Data Engineer/ Data
Scientist tại Teko Vietnam

Mr. Thịnh Nguyễn

Co-founder/Strategy Director
tại Hands Collective Brand
Consulting

Mr. Khánh Nguyễn

Country Head tại Công Ty
Marketing Đa quốc gia Tabi-
Musha Việt Nam

Mr. Dương Hoàng Phú

Investor Relations Assistant
Manager tại FPT

Ms. Lê Thu Trang

Chuyên gia phân tích kinh
doanh tại Công ty Tài chính
TNHH MB SHINSEI

Mr. Trần Quang Kiên

CEO & Founder tại Entrust
Consulting Company

Ms. Nguyễn Ngọc Anh

Assistant Manager Product Business Marketing tại Techcombank

Ms. Xuân Mai

Freelance Writer tại chuyên trang thời trang STYLE-REPUBLIK 

Bạn muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường khởi tạo sự nghiệp?

Đăng ký trở thành giảng viên của Palos ngay hôm nay
bằng cách gửi profile đến địa chỉ email