hanh-trinh-chinh-phuc-sql-giang-son

Bạn đã chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục SQL?

Tự học SQL thì rất dễ. Tuy nhiên, khá khó để thực hành và áp dụng những câu lệnh đó vào các bài toán thực tế chưa kể việc thao tác với các phần mềm sử dụng như SQL.