fbpx

BRANDING

Khóa học phát triển Tư duy về Thương hiệu và Quản trị thương hiệu

Khoá học này dành cho ai?
 • Sinh viên năm cuối các ngành Kinh tế, Truyền thông... muốn có cái nhìn tổng quan về Branding, hình thành tư duy về xây dựng thương hiệu và con đường để tiến sâu vào lĩnh vực Brand Marketing.

 • Người đã có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing muốn nâng cao tư duy về xây dựng và quản trị thương hiệu, tiếp cận với các ý tưởng mới để ứng dụng trong công việc.
 • Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học
 • Phát triển tư duy toàn diện về Brand và Branding, là nền tảng trước khi bước vào công việc thực tế với các công cụ làm việc và dự án cụ thể.

 • Hiểu về quản trị thương hiệu một cách có hệ thống, từ đó tự phát triển để phù hợp với đặc thù công việc dù là tại client hay agency, tập đoàn lớn hay SME.

 • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển trên con đường trở thành một Brand Manager/Strategist.
 • Previous
  Next

  Nội dung khóa học

  Buổi 1: Branding modern theory and practice

  • Tìm hiểu định nghĩa và các yếu tố hình thành thương hiệu.
  • Ứng dụng khả năng phân tích vào nắm bắt cơ chế của quá trình xây dựng thương hiệu.

  Buổi 2: Brand management in a nutshell

  • Thấu hiểu vai trò của thương hiệu trong thực tế kinh doanh và các hoạt động của quản trị thương hiệu.
  • Khám phá các công việc của một Brand Manager/Strategist

  Buổi 3: Bringing brands to life

  • Tìm hiểu nguyên tắc các thương hiệu được triển khai về mặt hình ảnh
  • Các hoạt động củng cố thương hiệu khác và áp dụng các nguyên tắc này trong thực tế

  Buổi 4: The dark side of branding practices

  • Thảo luận và phân tích những hiểu lầm về Branding và Marketing.
  • Tiếp cận tư duy phản biện với các chủ đề thường gặp trong ngành Branding/ Marketing

  Buổi 5: Getting into the branding industry

  • Tìm hiểu các con đường nghề nghiệp trong ngành branding/marketing

  Cảm nhận của học viên

  Giảng viên

  Mr. Thịnh Nguyễn

  Co-founder/ Strategy Director tại Hands Collective Brand Consulting

  • 5 năm nghiên cứu trong ngành Marketing và Branding
  • Brand Strategist tại các UK Agency: Superunion, Luminous Creative Communications
  • Người sáng lập và điều hành Hands Collective Brand Consulting
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Brand Management tại ĐH East Anglia, UK

  Đăng kí
  nhận thông tin khóa học